Sinop İli, Dikmen İlçesi, 8 pafta 1179 no.lu parselde yapılacak"865 m2 taban alanına sahip B+Z+2 Kat Yurt Binası" yapım işine ait temel ve zemin etüt raporu hazırlanması işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. D maddesine göre yaptırılacaktır.
 
İhaleye ilişkin Belgeler;
 
Teklif Mektubu için Tıklayınız...
İhale Açıklamaları için Tıklayınız...
Zemin Etüt Özel Teknik Şartnamesi için Tıklayınız...
Vaziyet Planı için Tıklayınız...